Arnt Magne Olsen gjenvalgt som leder i FFK

PC098454.JPG
PC098454.JPG

Vellykket årsmøte i klubben.

Frei FK gjennomførte sitt årsmøte fredag 4. mars i klubbhuset.
På årsmøtet ble årsberetning og regnskap for 2010 lagt frem for klubbens medlemmer, både årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag til kontingenter og treningsavgifter for 2011 ble også vedtatt. De nye satsene
er som følger:

Under 6 år: kr. 300.- ( kun kontingent )
6 - 12 år: kr. 1150.-
13 - 16 år: kr. 2300.-
Voksne: kr. 2450.-
Av disse summene utgjør medlemskontingenten kr. 500.-

Familierabatt på 25 % pr. person fra og med medl. nr. 3 fra en og samme husstand.

6- 12 år har obligatorisk loddsalg 2 ganger pr. år.

Øvrige tilbys frivillig deltakelse i loddsalg, hvor all inntekt tilfaller den enkelte som kompensasjon for økt medlemskontingent.

Avslutningsvis var det valg, og klubbens styre for 2011 har følgende sammensetning:

Leder: Arnt Magne Olsen, Gjenvalg
Styremedlem: Monica Hoem, Ny
Styremedlem: Olav Kvalvåg, Ny
Styremedlem: Alf Yttervik Adolfsen, Ny
Sekretær: Rolf Inge Kvernstad, Ikke på valg
Styremedlem: Berit Aspehaug Kjøl, Ikke på valg
Styremedlem: Arnt Olsen, Ikke på valg
Varamedlem: Stig Melbye, Ny
Varamedlem: Endre Frey, Gjenvalg

Leder kvinneutvalget: Berit Aspehaug Kjøl
Utdanningskontakt: Rolf Inge Kvernstad

Vibeke Halse og Gunnar Murberg gikk ut av styret, og den nyvalgte lederen overrakte en blomsterhilsen fra klubben og takket begge for den innsatsen de har lagt ned i Frei FK `s styre.

Generalsponsor

Hovedsponsor

Våre partnere