Æresmedlemsskap i Frei FK

Skrevet av:
Rolf Inge Kvernstad
Publisert:
26.08.2019
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av Frei FK
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av Frei FK

Styret ønsker forslag på kandidater

I henhold til klubbens vedtekter kan et enstemmig styre utnevne æresmedlemmer i Frei FK.
Styret ønsker i den forbindelse forslag til navn på kandidater som kan gis hedersbetegnelsen Æresmedlem i Frei FK.
Innkomne forslag vil vli behandlet i forkant av årsmøtet, og eventuelle æresmedlemmer vil bli utnevnt på årsmøtet i 2020.

Send inn forslag på kandidater med en kort begrunnelse for forslaget til eide@utbygging.no eller til styre@freifotball.no innen 1. januar 2020.

Se utdrag fra vedtektene under som beskriver kriteriene for utnevnelse av æresmedlemmer i Frei FK.

§ 23     Æresmedlemskap        

Æresmedlemskap er Frei Fotballklubb`s høyeste utmerkelse.

Utmerkelsen skal henge høyt, og kan bare tildeles personer som har vært aktive gjennom mange år.

Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år, har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for klubben.

Eller gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben.

Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte.

Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.

Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement eller i forbindelse med klubbens årsmøte.

Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i Frei Fotballklubb, og skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.

Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og/eller hedersbevisning.

Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside. Innmelding gjøres også til idrettens systemer i det aktuelle forbund.

Utfyllende tekst til §23
Det normale er at æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I og med at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel 10 – 12 år være nok for å bli æresmedlem. Ut fra dette vil det i praksis svært sjelden bli tildelt æresmedlemskap til personer under 40 år.

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Samarbeidspartnere