Årsmøte Frei FK 2019

Skrevet av:
Rolf Inge Kvernstad
Publisert:
26.12.2018

Årsmøte i klubbhuset fredag 15. mars

Frei FK avholder årsmøtet fredag 15. mars 2019 kl.19.00 i klubbhuset.

Alle betalende medlemmer oppfordes til å møte.

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av møteleder og sekretær

  3. Valg av to personer til å signere protokoll

  4. Behandle årsmelding for 2018

  5. Behandle klubbens regnskap for 2018

  6. Fastsette kontingent for 2019

  7. Behandle budsjett for 2019       

  8. Valg

Forslag som fremmes for årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar.

Valgkomiteen består av Øystein Haugan, Tore Ludvigsen og Kjell Fromhotz. Forslag på styremedlemmer eller komitemedlemmer sendes til valgkomiteen

VEL MØTT !!!

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Samarbeidspartnere