Årsmøte 2021

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
17.02.2022
Godt nyttår!
Godt nyttår!

Frei Fotballklubb gjennomfører årsmøte 25. mars kl. 18:00 i klubbhuset.

Alle betalende medlemmer oppfordes til å møte. Forslag som fremmes for årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars.

 DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  2. Valg av møteleder og sekretær.

  3. Valg av to personer til å signere protokoll.

  4. Behandle årsmelding for 2021.

  5. Behandle klubbens regnskap for 2021.

  6. Rehabilitering av kunstgressdekket på Omsundet Kunsgtress.

  7. Fastsette kontingent for 2022.

  8. Behandle budsjett for 2022.

  9. Valg.

Etter årsmøtet blir det en sosial sammenkomst for de som ønsker det.

Eventuelle spørsmål sendes til styret@freifotball.no.

VEL MØTT :)

Generalsponsor

Hovedsponsor

Våre partnere