Årsmøte 2021

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
15.02.2021
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.

Årsmøte avholdes 12. mars.

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  2. Valg av møteleder og sekretær.

  3. Valg av to personer til å signere protokoll.

  4. Behandle årsmelding for 2020.

  5. Behandle klubbens regnskap for 2020.

  6. Fastsette kontingent for 2021.

  7. Behandle budsjett for 2021.

  8. Valg.


Forslag som fremmes for årsmøtet må være styret i hende innen 2. mars. Send til styret@freifotball.no.

VEL MØTT :)

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Samarbeidspartnere