Årsmøte 2020

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
28.01.2020
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.

Frei FK holder årsmøtet den 13. mars kl 19:00 i klubbhuset. Etter møtet blir det sosial samling for medlemmer.

Alle betalende medlemmer oppfordes til å møte.


DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  2. Valg av møteleder og sekretær.

  3. Valg av to personer til å signere protokoll.

  4. Behandle årsmelding for 2019.

  5. Behandle klubbens regnskap for 2019.

  6. Fastsette kontingent for 2020.

  7. Behandle budsjett for 2020.

  8. Valg.


Forslag som fremmes for årsmøtet må være styret i hende innen 7. februar. Send til styret@freifotball.no.

VEL MØTT :)

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Samarbeidspartnere