Årsmøte 2020

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
12.02.2021
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.

Årsmøte for 2020 avholdes digitalt 12. mars kl 18:00.

Corona-restriksjoner gjør at det er antallsbegrensning i klubbhuset så årets årsmøte vil foregå digitalt.

Meld deg på her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5-wyud-clE20wRUlbkPH6qlnLSIo79dLjEQKrcnAEQhUODJLMVpPVzMwODk1VjdWQVVGM1NQMTVKRi4u

 

Du vil da få tilsendt møte-link.

 

DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  2. Valg av møteleder og sekretær.

  3. Valg av to personer til å signere protokoll.

  4. Behandle årsmelding for 2020.

  5. Behandle klubbens regnskap for 2020.

  6. Fastsette kontingent for 2021.

  7. Behandle budsjett for 2021.

  8. Innkomne forslag

  9. Valg


Forslag som fremmes for årsmøtet må være styret i hende innen 2. mars. Send til styret@freifotball.no.

VEL MØTT :)

Generalsponsor

Hovedsponsor

Våre partnere