Styret 2019/20

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
20.03.2018
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av Frei FK
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av Frei FK

Styret i Frei Fotballklubb

Styrets viktigste oppgaver:

  • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene.
  • Ha en økonomisk kontroll og lede driften.
  • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
  • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
  • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere. 

Kontaktinfo for styret: styre@freifotball.no

STYRET I FREI FOTBALLKLUBB FOR 2019/20

Joar Eide: Leder
Øystein Haugan: Nestleder/sportslig leder
Rolf Inge Kvernstad: Styremedlem
Maria Aasen-Stensvold: Styremedlem
Arve Sundli: Styremedlem
Tommy Mekvik: Styremedlem
Siri Berg: Styremedlem
Vibeke Thorsen Weidel: Varamedlem
Tore Ludvigsen: Varamedlem

 

Lik Frei Fotballklubb på Facebook

  •  

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Samarbeidspartnere