Styret

Skrevet av:
Frei fotballklubb
Publisert:
20.03.2018

Styret i Frei Fotballklubb

Styrets viktigste oppgaver:

  • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene.
  • Ha en økonomisk kontroll og lede driften.
  • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
  • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
  • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere. 

Kontaktinfo for styret: styre@freifotball.no

STYRET I FREI FOTBALLKLUBB:

Joar Eide: Leder
Ane Jørgensen: Nestleder
Rolf Inge Kvernstad: Sekretær
Maria Aasen-Stensvold: Kasserer
Thor Gunnar Ørbog: Styremedlem
Tommy Mekvik: Styremedlem
Siri Berg: Styremedlem
Vibeke Weidel: Varamedlem
Bente Skaret: VaramedlemGeneralsponsor

Samarbeidspartnere