Sportslig utvalg

Skrevet av:
Frei Fotballklubb
Publisert:
01.04.2018
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.
Frei Fotballklubb - så mange som mulig, så lenge som mulig.

Rolle- og ansvarsfordeling i sportslig utvalg.

Sportslig utvalgs formål:

Ivareta klubbens sportslige interesser fremstilt i sportsplanen og følge opp at lagenes aktivitetsnivå holder den kvaliteten som klubben ønsker.

Overordnede ansvarsoppgaver:

  • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål.
  • Rådgivende organ for trenere/lagledere i sportslige spørsmål.
  • Overvåke at sportslige vedtak/retningslinjer blir fulgt opp.

 

Kontaktinfo for sportslig utvalg: sportslig@freifotball.no

 

Fredrik Kleivli: Sportslig leder, FIKS ansvarlig og KBK/NEAS kontakt. (Fung. Kvalitetsklubbansvarlig.)

Aina Aarøe: Trener- og jentefotballansvarlig.

Håvard Haugen: Spillerutvikler, oppstartsansvarlig og utdanningsansvarlig.

Tore Ludvigsen: Politiattestansvarlig, logistikk- og påmeldingsansvarlig.

Ane Jørgensen: Fair-Play og dommeransvarlig

Bente Skaret: Materialforvalter.

 

Lik Frei Fotballklubb på Facebook

  •  

Generalsponsor

Hovedsponsor

Våre partnere